Juntes 2016
     
 
01- Convocatòria de la junta de Govern Local de 12 de gener del 2016
02- Convocatòria Junta de Govern de data 26 de gener del 2016
03- Convocatòria Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2016
04- Convocatòria Junta de Govern Local 23 de febrer 2016
05- Convocatòria Junta de Govern Local de data 8 de març de 2016
06- Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària de data 16 de març de 2016
07- Convocatòria de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2016
08- Convocatòria de la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2016
09- Convocatòria de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2016
09.1- Extracte d'acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2016
10- Convocatòria de la Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2016
10.1- Extracte d'acord de la Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2016
11- Convocatòria Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016
11.1- Extracte d'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016
12- Convocatòria Junta de Govern de data 17 de maig de 2016
12.1- Extracte d'acord Junta de Govern de data 17 de maig de 2016
13- Convocatòria Junta de Govern local de data 25 de maig de 2016
13.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2016
14- Convocatòria Junta de Govern de data 31 de maig del 2016
14.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016
15- Convocatòria Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2016
15.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2016
16- Convocatòria Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016
16.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016
17- Convocatòria Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2016
17.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2016
18- Convocatòria Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016
18.1- Extracte Junta de govern Local de data 26 de juliol de 2016
19- Convocatòria Junta de Govern Local de data 9 d'agost de 2016
19.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 9 d'agost de 2016
20- Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària de data 29 d'agost de 2016
20.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local extraordinaria de data 29 d'agost de 2016
21- Convocatòria Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2016
21.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2016
22- Convocatòria Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2016
22.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2016
23- Convocatòria Junta de Govern Local de data 4 d'octubre de 2016
23.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 4 d'octubre de 2016
24- Convocatòria Junta de Govern Local de data 18 d'octubre de 2016
24.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 18 d'octubre de 2016
25- Convocatòria Junta de govern Local de data 8 de novembre de 2016
25.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 08 de novembre de 2016
26- Convocatòria Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016
26.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016
27- Convocatòria Jonta de Govern Local de data 13 de desembre de 2016
27.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2016
28- Convocatòria Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2016
28.1- Extracte d'acord Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2016