Tècnics municipals
Arquitecte municipalJoaquim Borràs, 4093 834 03 50
Educador socialc. Burés, 8. Edifici Joan Masats93 828 38 62
Enginyer municipalJoaquim Borràs, 4093 834 03 50
Secretaria-IntervencióJoaquim Borràs, 4093 834 03 50
Treballadora Socialc. Burés, 8. Edifici Joan Masats93 828 38 62
Tributs municipalsJoaquim Borràs, 4093 834 03 50