Altres empreses i comerços
     
 
Agrobauma93 828 38 57Bauma, s/n
Autoescola i Gestoria Babià93 834 00 30Plaça de Barcelona, 4
Carotex, S.L.93 828 22 74Bellavista, 15 bis
Contex93 834 08 52Av. Catalunya
Farmàcia A. Guillermo93 828 21 79 Av. Catalunya, 4b
Gestoria RabanaqueBellavista, 23
Servei veterinari Castellbell93 828 24 77Burés, 20
Taller Alfons93 834 01 95Av. Pare Claret, 4
Taller de Planxisteria BenítezAv. Catalunya, 4
Taller Ferrandis93 834 09 95 Joan Grau
Taxi Carles Miras608 892 880
Taxi Josep M. Claret 628 589 345
Taxi Miquel Rodríguez670 207 777