10- Nomenament representants de la corporació a les entitats, institucions i organismes

(Sessió del Ple de data 22 de juliol de 2015)

 • Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: Sr. Fèlix Enrich Puig.
 • Consorci Localret: Sr. Ferràn Valdés Berlanga.
 • Consells Escolars:  CEIP Jaume Balmes, CES Bages Sud i EB Municipal Colores: Sra. Montserrat Badia Moreno.
 • Comunitats de Veïns (immobles C/ Burés núm. 27 i C/ Bauma núm.35-39: Sr. Fèlix Enrich Puig).
 • Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sr. Fèlix Enrich Puig.
 • Associació administrativa de cooperació Vall de Montserrat: Sr. Fèlix Enrich Puig.
 • Xarxa Local de Consum: Sr. Jordi Calsina Jodas.

 

Comissió Política del Pla Local de Prevenció de les drogues: Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno.

Sots-presidència: Sra. Neus Palacios Ferrer.

Membre Grup Municipal del PSc-CP: Sr.Lluís Martínez Vallejo.

Membre Grup Municipal de CiU: Sra. Carla LLuis Serra.

Membre Grup Municipal d’ ERC-AM: Sra. Núria Martorell Soldevila.

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 • Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno.
 • Membre del Grup Municipal del PSC-CP: Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • Membre del Grup Municipal de CiU: Sr. Santi Llopart Bernad.
 • Membre del Grup Municipal d’ERC-AM: Sra. Núria Martorell Soldevila.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:50