08- Comissions informatives i altres

(Sessió del Ple de data 22 de juliol de 2015)

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

 •  Presidència- Alcaldia: Montserrat Badia i Moreno.
 • 2 membres del grup municipal del PSC-PM: Sr. Fèlix Enrich Puig i Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • 1 membre del grup municipal de CIU: Josep Jiménez Guitart.
 • 1 membre del grup municipal de ERC-AM: Albert Mulero Miras.

Junta de portaveus

 • Santi Llopart Bernad (CIU).
 • Lluís Martinez Vallejo (PSC).
 • Albert Mulero i Miras (ERC).

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

 • Tots els membres del Ple de la Corporació.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Presidència: Alcaldia – Presidència.
 • 2 membres del grup municipal del PSC-PM: Sr. Lluís Martínez Vallejo i Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • 1 membre del grup municipal de CIU: Santi Llopart Bernad.
 • 1 membre del grup municipal de ERC-AM: Albert Mulero Miras.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:52