03- Portaveus Grups Municipals

(Sessió del Ple de data 22 de juliol de 2015)

GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Portaveu:Santi Llopart Bernad (CIU)

GRUP MUNICPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Portaveu: Lluís Martinez Vallejo (PSC)

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Portaveu: Albert Mulero i Miras (ERC)

Els regidors esmentats formen part i integren la Junta de Portaveus als efectes de les previsions contingudes a l’acord del Ple de data 22 de Juny de 2015.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:51