02- Règim de celebració de sessions

PLE

(Sessió del Ple de data 22 de juliol de 2015)

S’estableix una periodicitat bimestral de les sessions ordinàries del Ple, que se celebraran dins dels deu últims dies del mes que correspongui - febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre – a les vuit del vespre.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL:

(Decret d’Alcaldia núm 135/2015)

Se celebrarà sessió ordinària els dimarts a les vuit del vespre, amb periodicitat quinzenal (resultant el primer i tercer dimarts de cada mes).

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:51